Ochrona danych


1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne


Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.
Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej zachowanie użytkownika podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania użytkownika podczas surfowania nie można prześledzić wstecz. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie. O opcjach sprzeciwu poinformujemy w niniejszej polityce prywatności.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych


Operatorzy tej witryny bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Traktujemy dane osobowe użytkowników w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może podlegać lukom w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Informacje o administratorze

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Nivona Apparate GmbH
Südwestpark 49
90449 Norymberga

Telefon: 0911 2526630
E-mail: info@nivona.com

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail lub adresów e-mail).(
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu wycofania zgody.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego


W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.
Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej, jeśli ma dalsze pytania dotyczące danych osobowych.

3. inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo


Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Nuremberg

E-mail: marc.fuchs@datev.de


4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie


Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

5. narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics


Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja adresów IP


Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej witryny w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki


Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych


Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zamówienia


Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

6. wtyczki i narzędzia

YouTube


Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, którą z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Mapy Google


Ta strona internetowa korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

.

Informacje obowiązkowe zgodnie z art. 12 i nast. RODO

Dane kontaktowe administratora

Nazwisko: Wildner
Imię: Peter

Dane kontaktowe (firma)
Firma: NIVONA Apparate GmbH
Adres: Südwestpark 49
90449 Norymberga

Telefon: +49 911 2526630
E-mail: peter.wildner@nivona.com

Nazwisko: Fritsch
Imię: Christian

Dane kontaktowe (firma)
Firma: NIVONA Apparate GmbH
Adres: Südwestpark 49
90449 Norymberga

Telefon: +49 911 2526630
Email:
christian.fritsch@nivona.com


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Dane kontaktowe (firma)
Firma: Marc Fuchs (DATEV eG)
Adres: Sigmundstraße 172; 90329 Norymberga

Email: marc.fuchs@datev.de

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane są zasadniczo pozyskiwane od Państwa. Przetwarzanie podanych przez użytkownika danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z zawartej z nami umowy. Ze względu na obowiązek współpracy, podanie wymaganych przez nas danych osobowych jest niezbędne, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań umownych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w ramach działań poprzedzających zawarcie umowy (np. gromadzenie danych podstawowych w procesie wyszukiwania). Jeśli nie podasz wymaganych danych, umowa nie może zostać zawarta.

W celu świadczenia naszych usług może być konieczne przetwarzanie danych osobowych, które otrzymaliśmy od innych firm lub innych stron trzecich, np. urzędów skarbowych, partnera biznesowego lub podobnych, w dozwolony sposób i w odpowiednim celu.

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, np. Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, np. stron internetowych, z których korzystamy w sposób dozwolony i wyłącznie w odpowiednim celu umownym.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe przekazane przez użytkownika będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG):

Na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Cele przetwarzania danych osobowych wynikają z udzielenia zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zgoda udzielona przed wejściem w życie RODO (25 maja 2018 r.) również może zostać wycofana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Przykład: wysyłanie newslettera, zgoda na przekazywanie podanych danych stronom trzecim (np. bankom, firmom ubezpieczeniowym, udziałowcom itp.) na żądanie użytkownika.

W celu wypełnienia zobowiązań umownych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)


Cele przetwarzania danych wynikają z jednej strony z rozpoczęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, które poprzedzają regulowane umową stosunki handlowe, a z drugiej strony w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy zawartej z użytkownikiem.

Ze względu na wymogi prawne (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w interesie publicznym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

Cele przetwarzania danych wynikają z wymogów prawnych lub leżą w interesie publicznym (np. zgodność z obowiązkami przechowywania, dowód zgodności z obowiązkami doradcy podatkowego w zakresie powiadamiania i informowania).

W ramach równoważenia interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Cele przetwarzania wynikają z ochrony naszych uzasadnionych interesów. Przetwarzanie danych dostarczonych przez użytkownika może być konieczne poza faktyczną realizacją umowy. Nasz uzasadniony interes może zostać wykorzystany do uzasadnienia dalszego przetwarzania danych dostarczonych przez użytkownika, pod warunkiem, że jego interesy lub podstawowe prawa i wolności nie mają charakteru nadrzędnego. Nasz uzasadniony interes może występować w indywidualnych przypadkach: Dochodzenie roszczeń prawnych, obrona przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, zapobieganie przestępstwom.
Kto otrzymuje dane osobowe przekazane przez użytkownika?

W ramach naszej firmy dostęp do danych osobowych przekazanych przez użytkownika otrzymują te działy, które potrzebują ich do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych oraz które są upoważnione do przetwarzania tych danych.

W ramach realizacji umowy zawartej z użytkownikiem dane dostarczone przez użytkownika otrzymają tylko te działy, które wymagają ich ze względów prawnych, np. organy podatkowe, instytucje zabezpieczenia społecznego, właściwe organy i sądy.

Inni odbiorcy otrzymają dane dostarczone przez użytkownika na jego żądanie tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to niezbędną zgodę.

W ramach świadczenia usług zlecamy podmiotom przetwarzającym, które przyczyniają się do wypełnienia zobowiązań umownych, np. partnerom IT, niszczycielom dokumentów, specjalistycznym dealerom itp. Podmioty te są przez nas umownie zobowiązane do przestrzegania przepisów RODO i BDSG.

Czy podane przez użytkownika dane będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Podane przez użytkownika dane nie będą w żadnym wypadku przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli w indywidualnych przypadkach użytkownik życzy sobie, aby podane przez niego dane zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zrobimy to wyłącznie za jego pisemną zgodą.

Czy ma miejscezautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Do przetwarzania danych podanych przez użytkownika nie jest wykorzystywane w pełni zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) zgodnie z art. 22 RODO.

Czas trwania przetwarzania (kryteria usunięcia)

Dane dostarczone przez użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu uzgodnionego w umowie, zasadniczo tak długo, jak długo istnieje stosunek umowny z użytkownikiem. Po zakończeniu stosunku umownego dane dostarczone przez użytkownika będą przetwarzane w celu spełnienia ustawowych obowiązków przechowywania lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Po wygaśnięciu ustawowych okresów przechowywania i/lub ustaniu naszych uzasadnionych interesów dane dostarczone przez użytkownika zostaną usunięte.

Przewidywane okresy obowiązków przechowywania, które mają zastosowanie do nas i naszych uzasadnionych interesów:
- Wypełnienie okresów przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym. Określone tam okresy przechowywania i dokumentowania wynoszą od dwóch do dziesięciu lat.
- Przechowywanie dowodów w ramach przedawnienia. Zgodnie z § 195 i następnymi niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) okresy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat, przy czym zwykły okres przedawnienia wynosi trzy lata.
Informacje o prawach

- Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO: . 15 RODO:
Użytkownik ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o tym, czy i jakie jego dane są przechowywane oraz w jakim celu.

- Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO:
Użytkownik ma prawo do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

- Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO:
Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych. Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:
a) Cele, dla których dane osobowe zostały zebrane, nie mają już zastosowania
b) Użytkownik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych. Nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
c) Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania. Nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
d) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
e) Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
f) Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO &. § 35 BDSG:
Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
a) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych.
b) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych.
c) Dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są wymagane przez użytkownika do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. Dopóki nie zostanie ustalone, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad powodami użytkownika, przetwarzanie będzie ograniczone.

- Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO:
Użytkownik ma prawo otrzymać dane, które dostarczył administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Nie wolno nam utrudniać przekazywania danych innemu administratorowi.

- Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO:
W tym celu należy skontaktować się z administratorem (patrz wyżej).

- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 13 (2) (d), 77 RODO
w związku z sekcją 19 BDSG. V. m § 19 BDSG:
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza RODO, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. W tym celu należy skontaktować się z właściwym organem nadzorczym

- Wycofanie zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO:
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a (przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych), użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.