Avaleht / Privacy

Politika ochrany súkromia

1. Prehľad ochrany údajov

Všeobecné informácie

Tieto informácie prinášajú jednoduchý prehľad o tom, čo sa s vašimi osobnými údajmi deje, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa dajú použiť na vašu identifikáciu. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našej Politike ochrany súkromia, ktorá je uvedená pod týmto textom.

Nástroje na analýzu a nástroje od tretích poskytovateľov

Keď navštívite našu webovú stránku, je možné vaše správanie sa pri jej prehliadaní vyhodnotiť. To sa deje hlavne vďaka súborom cookie a takzvaným analytickým programom. Analýza toho, ako sa počas prehliadania stránky správate, je zvyčajne anonymná; na základe správania sa počas prehliadania stránky nie je možné vás sledovať. Proti tejto analýze môžete namietať alebo ju môžete pomocou istých nástrojov zakázať. Podrobné informácie nájdete v tejto Politike ochrany súkromia.

Proti analýze môžete namietať. O možnostiach namietania vás budeme vás informovať v tejto Politike ochrany súkromia.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a spracúvame ich v súlade so zákonnými nariadeniami o ochrane údajov ako aj v súlade s touto Politikou ochrany súkromia.

Ak používate túto webovú stránku, dochádza k zhromažďovaniu rôznych osobných údajov. Osobné údaje sú údaje, ktoré sa dajú použiť na vašu identifikáciu. Táto Politika ochrany súkromia vysvetľuje, ktoré údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Tiež prináša informácie o tom, ako a na aké účely sa to deje.

Zoberte, prosím, na vedomie, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii cez email) môže mať bezpečnostné chyby. Nie je možné dosiahnuť úplnú ochranu údajov pred prístupom tretích strán.

Informácie o správcovi údajov

Správcom osobných údajov zodpovedným za ich spracovanie na tejto webovej stránke je:

Nivona Apparte GmbH
Südwestpark 49
90449 Norimberg

Telefón: 0911 2526630
Email: info(at)nivona.com

Správca osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo v spolu s inými správcami rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (napr. mien, emailových adries atď.).

Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie v rámci spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Existujúci súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám napísať emailom neformálnu správu. Zákonnosť spracovania údajov uskutočneného do dátumu odvolania súhlasu zostáva týmto odvolaním nedotknutá.

Právo odvolať sa na kompetentnom orgáne dozoru

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má predmet údajov právo odvolať sa na kompetentný orgán dozoru. Kompetentný orgán dozoru zodpovedný za záležitosti týkajúce sa ochrany údajov je zodpovedná osoba federálneho štátu, v ktorom naša spoločnosť sídli. Zoznam zodpovedných osôb ako aj ich kontaktné údaje nájdete na tomto odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na doručenie údajov, ktoré automaticky spracúvame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, alebo na doručenie týchto údajov tretej strane, v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inému správcovi údajov, uskutoční sa takýto prenos len v rámci technicky realizovateľných možností.

Informovanie, blokovanie, zmazanie

Kedykoľvek môžete v rámci rozsahu platných zákonných ustanovení využiť svoje právo na získanie bezplatných informácií o vašich uložených osobných údajov, ich pôvode a príjemcoch a účele ich spracovania a, v prípade potreby, právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte záujem o viac informácií o tejto a iných záležitostiach ohľadom osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej poznámke nižšie.

3. Zodpovedná osoba

Zákonná zodpovedná osoba


Pre vašu spoločnosť sme vymenovali zodpovednú osobu.

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Nürnberg
Germany

E-Mail: marc.fuchs@datev.de

4. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Súbory cookie

Webové stránky používajú v niektorých prípadoch takzvané súbory cookie. Súbory cookie váš počítač nepoškodia a neobsahujú vírusy. Slúžia na prispôsobenie obsahu používateľom a jeho zefektívnenie a ochranu. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadača uloží do počítača.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „session cookies“. Tie sú automaticky po vašej návšteve vymazané. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené na vašom zariadení, kým ich nevymažete. Tieto súbory nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookie a povolil len ich len v jednotlivých prípadoch, prijal ich v konkrétnych prípadoch alebo ich vo všeobecnosti odmietol a môžete tiež zapnúť automatické mazanie súborov cookie po zatvorení prehliadača. Ak súbory cookie zakážete, môže to ovplyvniť funkčnosť tejto webovej stránky.

Súbory cookie potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytnutie určitých funkcií, ktoré si želáte (napr. funkcia nákupného košíka) sa uložia na základe čl. 6 (1) písm. f nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem ukladať súbory cookie v rámci technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania služieb. Do tej miery do akej sú ukladané iné súbory cookie (napr. súbory cookie, ktoré analyzujú vaše správanie pri prehliadaní stránok), budú v tejto Politike ochrany súkromia prebrané samostatne.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Táto stránka používa funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Nástroj Google Analytics využíva takzvané súbory „cookie“. Sú to textové súbory, ktoré sa uložia na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie, ktoré vygenerujú súbory cookie o tom, ako túto webovú stránku používate, sa zvyčajne prenesú na server spoločnosti Google v USA, kde sa uložia.

Súbory cookie nástroja Google Analytics sa ukladajú na základe čl. 6 (1) písm. f nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujme na analyzovaní správania používateľa, aby dokázal optimalizovať svoju webovú stránku a reklamu.

Anonymizácia IP adresy

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizovania IP adresy. Výsledkom je, že spoločnosť Google v členských štátoch Európskej únie alebo iných signatárov Dohody o Európskom hospodárskom priestore vašu IP adresu skráti predtým, ako ju prenesie do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA odošle celá IP adresa a tam sa skráti. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie služieb prevádzkovateľovi webovej stránky týkajúcich sa aktivít na webovej stránke a používania internetu. IP adresa prenesená z vášho prehliadača v kontexte nástroja Google Analytics sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google.

Prídavný modul prehliadača

Môžete zakázať ukladanie súborov cookie pomocou príslušných nastavení svojho prehliadača, zoberte ale na vedomie, že ak tak spravíte, môže dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcií tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zakázať spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované súbormi cookie, ktoré sa týkajú používania vášho prehliadača (vrátane vaše IP adresy), ako aj spracúvať tieto údaje, ak si stiahnete a nainštalujete prídavný modul prehliadača dostupný na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Námietka proti zhromažďovaniu údajov

Môžete zakázať zhromažďovanie svojich údajov nástrojom Google Analytics kliknutím na tejto odkaz: Tak nastavíte súbor opt-out cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri ďalších návštevách tejto stránky: vypnúť Google Analytics.

Viac informácií o tom ako nástroj Google Analytics pracuje s údajmi používateľov nájdete v Politike ochrany súkromia spoločnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Spracovanie údajov na zákazku

Uzatvorili sme so spoločnosťou Google zmluvu o spracovaní údajov na zákazku a pri používaní nástroja Google Analytics úplne uplatňujeme prísne požiadavkami nemeckých úradov na ochranu údajov.

6. Prídavné moduly a nástroje

Naša webová stránka používa prídavné moduly stránky YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite jednu z našich stránok YouTube s povolenými prídavnými modulmi, pripojíme vás na servery YouTube. Server YouTube bude vedieť, ktorú z našich stránok ste navštívili.

ak sa prihlásite do účtu YouTube, povolíte spoločnosti YouTube spojiť vaše správanie sa pri prezeraní stránok priamo s vaším osobným profilom. Tomuto môžete predísť, ak sa z účtu YouTube odhlásite.

Používanie stránky YouTube je v záujme atraktívneho predstavenia nášho online obsahu. To tvorí oprávnený záujme v súlade s čl. 6 (1) písm. f nariadenia GDPR.

Viac informácií o tom, ako sa spracúvajú údaje používateľov nájdete v Politike ochrany súkromia spoločnosti YouTube na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Google Maps


Táto stránka používa služby mapovania aplikácie Google Maps cez API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Vaša IP adresa sa musí uložiť, aby ste mohli využívať funkcie služby Google Maps. Tieto informácie sa zvyčajne prenesú na server spoločnosti Google v USA, kde sa uložia. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na prenos údajov.

Použitie služby Google Maps je v záujme atraktívnej prezentácie nášho online obsahu a v záujme uľahčenia miest, ktoré sme označili. To tvorí oprávnený záujme v súlade s čl. 6 (1) písm. f nariadenia GDPR.

Viac informácií o tom, ako sa spracúvajú údaje používateľov nájdete v Politike ochrany súkromia spoločnosti Google na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Povinné informácie podľa čl. 12 ff. GDPR

Kontaktné detaily správcu údajov


Meno: Peter
Priezvisko Wildner

Kontaktné detaily (obchodné)
Spoločnosť: NIVONA Apparate GmbH
Adresa Südwestpark 49
Telefón: 90449 Norimberg
Email: peter.wildner(at)nivona.com

Kontaktné detaily zodpovednej osoby

Kontaktné detaily (obchodné)
Spoločnosť: Marc Fuchs  (DATEV eG)
Adresa Sigmundstraße 172; 90329 Norimberg
Email: marc.fuchs@datev.de

Odkiaľ máme vaše osobné údaje?

Spravidla zhromažďujeme vaše údaje prostredníctvom vás. Spracovanie osobných údajov, ktoré poskytnete, je potrebné na plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy, ktoré ste s nami uzavreli. Na základe vašej povinnosti spolupracovať je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, o ktoré požiadame, inak nemôžeme plniť svoje zmluvné povinnosti.

V kontexte opatrení pred uzatvorením zmluvy (napr. získanie hlavných údajov v procese potenciálneho kupujúceho) je potrebné, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje. Ak nám požadované údaje neposkytnete, nie je možné zmluvu uzatvoriť.

Aby sme mohli poskytovať naše služby, môže byť potrebné spracovať osobné údaje, ktoré sme zozbierali od iných spoločností alebo tretích strán, napr. daňových úradov, vášho obchodného partnera alebo podobne, s povolením a na príslušný účel.

Okrem toho môžete spracúvať osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, ako napr. webové stránky, ktoré používame na základe súhlasu a len na účely príslušnej zmluvy.

Účel a právny základ spracovania

Poskytnuté osobné údaje budú spracované v súlade s ustanoveniami európskeho Nariadenia o ochrana údajov (GDPR) a federálneho zákona o ochrana údajov (BDSG):

Na základe súhlasu (podľa čl. 6 (1) písm. a nariadenia GDPR)

Účel spracovania osobných údajov vyplýva z udelenia súhlasu. Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou v budúcnosti. Súhlas poskytnutý pred platnosťou nariadenia GDRP (25. máj 2018) sa dá tiež odvolať. Spracovanie, ktoré prebehlo pred odvolaním súhlasu zostáva týmto odvolaním nedotknuté. Príklad: Posielanie informačného bulletinu, súhlas s prenosom údajov tretím stranám, ktoré ste poskytli, na vašu žiadosť (napr. banky, poisťovne, akcionári atď.).

Na plnenie zmluvných povinností (podľa čl. 6 (1) písm. b nariadenia GDPR)

Účel spracovania údajov vyplýva na jednej strane zo zavedenia opatrení pred uzatvorením zmluvy, ktoré predchádzajú zmluvne regulovanému obchodnému vzťahu a, na druhej strane, z plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej s vami.

Z dôvodu právnych požiadaviek (podľa čl. 6 (1) písm. c nariadenia GDPR) alebo vo verejnom záujme (podľa čl. Art. 6 (1) písm. e nariadenia GDPR)

Účel spracovania údajov vyplýva z právnych požiadaviek alebo je vo verejnom záujme (napr. dodržiavanie požiadaviek zadržania, dôkaz o dodržiavaní povinností daňových poradcov týkajúcich sa oznamovania a informovania).

V kontexte zváženia záujmov (podľa čl. 6 (1) písm. f nariadenia GDPR)

Účel spracovania vyplýva z ochrany našich oprávnených záujmov. Možno bude potrebné spracovať vami poskytnuté údaje nad rámec vlastného plnenia zmluvy. Náš oprávnený záujme sa môže využiť na odôvodnenie ďalšieho spracovania vami poskytnutých údajov, pokiaľ nemajú prevahu vaše záujmy alebo základné práva a slobody. V jednotlivých prípadoch môže byť naším oprávneným záujmom: uplatnenie si právnych nárokov, ochrana proti nároku zákonnej zodpovednosti, prevencia trestných činov.

Kto je príjemcom vami poskytnutých osobných údajov?

Oddelenia v rámci naše spoločnosti, ktoré majú prístup k vami poskytnutým osobným údajom musia plniť svoje zmluvné povinnosti a zákonné požiadavky a sú oprávnené tieto údaje spracúvať.

Pri plnení zmluvy uzatvorenej s vami budú mať k vašim osobným údajom prístup len tie úrady, ktoré ich potrebujú na právne účely, napr. finančné úrady, sociálne poisťovne, kompetentné orgány a súdy.

Ostatní príjemcovia získajú vaše osobné údaje na vašu žiadosť a v prípade, ak nám poskytnete potrebný súhlas.

Ako súčasť poskytovania našich služieb najímame zmluvných spracovateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvných povinností, napr. IT partneri, skartovači dokumentov, špecialisti na maloobchod atď. Títo zmluvní spracovatelia sú zmluvne zaviazaní dodržiavať požiadavky nariadenia GDPR a zákona BDSG.

Prenášajú sa vami poskytnuté údaje do tretích krajín alebo medzinárodných spoločností?

Údaje, ktoré poskytnete, sa za žiadnych okolností neprenesú do tretej krajiny alebo medzinárodnej spoločnosti. Ak si želáte, aby boli vami v individuálnych prípadoch poskytnuté údaje prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej spoločnosti, urobíme tak len po vašom písomnom súhlase.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Plne automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania) sa na spracovanie vami poskytnutých údajov v súlade s čl. 22 nariadenia GDPR nepoužíva.

Doba spracovania (kritéria zmazania)

Spracovanie poskytnutých údajov sa uskutočňuje pokiaľ je to potrebné na dosiahnutie zmluvne dohodnutého účelu, vo všeobecnosti pokiaľ existuje zmluvný vzťah s vami. Po ukončení zmluvného vzťahu budú vami poskytnuté údaje spracované tak, aby boli v súlade so zákonnými požiadavkami uchovávania údajov alebo s našimi oprávnenými záujmami. Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty uchovávania údajov a/alebo pominutí našich oprávnených záujmov, budú vami poskytnuté údaje zmazané.

Očakávané časové obmedzenia požiadaviek na uchovávanie údajov relevantné pre nás a naše oprávnené záujmy:
• Dodržanie lehôt na uchovávanie údajov, ktoré stanovuje obchodná a daňová legislatíva. Časové obmedzenia platne pre uchovávanie a/alebo dokumentáciu údajov a/alebo špecifikované v takej legislatíve sú dva roky.
• Uchovanie dôkazov podľa predpisov obmedzení. Podľa §§ 195 a nasl. nemeckého Občianskeho zákonníka (BGB) môžu byť tieto obmedzenia až 30 rokov, pričom bežné obdobie obmedzenia je tri roky.

Informácie o vašich právach

• Právo na informácie podľa čl. 15 nariadenia GDPR.
Máte právo na požiadanie získať bezplatné informácie o tom, či sú údaje o vás uložené a na aký účel sa ukladajú.

• Právo na opravu podľa čl. 16 nariadenia GDPR.
Máte právo požiadať o okamžité opravenie nesprávnych osobných údajov správcom údajov. Ak zoberieme do úvahy účely spracovania, máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane doplnenia dodatočným vyhlásením.

• Právo na zmazanie („právo byť zabudnutý“) podľa čl. 17 nariadenia GDPR.
Máte právo požiadať správcu údajov, aby zariadil okamžité vymazanie vašich údajov. Správca údajov je povinný vymazať osobné údaje okamžite, ak sa uplatňuje jeden z týchto dôvodov.
a) Účel na, ktorý sa osobné údaje zhromažďujú prestane existovať
b) Odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie údajov.
c) Namietate proti spracovaniu údajov. Neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie údajov.
d) Osobné údaje boli spracované nezákonne.
e) Osobné údaje musia byť zmazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa zákona Únie alebo zákona členských štátov, ktorým správca údajov podlieha.
(f) Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti so službami ponúkanými informačnou spoločnosťou v súlade s článkom 8 (1).

• Právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR a § 35 BDSG:
Máte právo požadovať obmedzenie spracovania údajov, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
a) Spochybníte presnosť vašich osobných údajov.
b) Spracovanie údajov je nezákonné, ale odmietnete ich vymazanie.
c) Osobné údaje už viac nie sú potrebné na účely spracovania, ale údaje potrebujete, aby ste mohli uplatniť, presadiť alebo chrániť svoje práva.
d) Namietali ste proti spracovania údajov v súlade s čl. 21 (1) nariadenia GDPR. Spracovanie bude obmedzené, pokiaľ nie je jasné, či opodstatnené dôvody správcu údajov prevažujú nad vašimi dôvodmi.

• Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia GDPR.
Máte právo získať vami poskytnuté údaje od správcu údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Nesmieme brániť tomu, aby boli údaje posunuté inému správcovi údajov.

• Právo namietať v súlade s čl. 21 nariadenia GDPR.
Kontaktujte spracovateľa údajov (pozri vyššie).

• Právo odvolať sa na dozorný orgán podľa čl. 13 (2) písm. d, 77 nariadenia GDPR spolu s § 19 zákona BDSG:
ak si myslíte, že pri spracovaní vašich údajov dochádza k porušeniu nariadenia GDPR, máte právo podať odvolanie na orgáne dozoru. Kontaktujte kompetentný orgán dozoru

Odvolanie súhlasu podla čl. 7 (3) nariadenia GDPR.
Ak je základom spracovania váš súhlas v súlade s čl. 6 (1) písm. a alebo čl. 9 (2) písm. a (spracovanie špeciálnych kategórií osobných údajov), máte kedykoľvek právo na odvolanie primerane záväzného súhlasu bez toho, aby to malo vplyv na nezákonnosť spracovania uskutočneného na základe súhlasu do dátumu jeho odvolania.